A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Różnice między wschodem i zachodem Polski: Postawy mieszkańców

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2008) Różnice między wschodem i zachodem Polski: Postawy mieszkańców [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.