A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rozszerzenie UE i jego policentryczna struktura przestrzenna. Enlargement of the UE and the Its Polycentric Spatial Structure - Recenzja Raportu 1.1.3 ESPON

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2009) Rozszerzenie UE i jego policentryczna struktura przestrzenna. Enlargement of the UE and the Its Polycentric Spatial Structure - Recenzja Raportu 1.1.3 ESPON [w:] Olechnicka Agnieszka, Gorzelak Grzegorz (red.): Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.