A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej

Authors: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański
Publication type: book
Full citation: Jałowiecki Bohdan, Szczepański Marek, Gorzelak Grzegorz (2007) Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej. Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe, ss. 346.