A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2007) Rozwój polskich regionów a polityka spójności Unii Europejskiej [w:] Gorzelak Grzegorz (red.): Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 12 - 34.