A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Kryzys finansowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2010) Kryzys finansowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej [w:] Tucholska Anna (red.) Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 28-45.
Download the publication: