A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Sama droga nie wystarczy - wywiad Bogna Świątkowska

Publication type: popular journal article or review
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2015) Sama droga nie wystarczy - wywiad Bogna Świątkowska [w:] Praca zbiorowa (red.): Smutek konkretu. Materializacja idei/Dziury w całym. Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana, ss.32-38.