A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Siły lokalne i regionalne

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2010) Siły lokalne i regionalne [w:] Morawski Witold (red.): Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, ss. 501-523.