A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2001) Strategie rozwoju regionalnego województw: próba oceny. Studia Regionalne i Lokalne, Nr. 1(5)/2001, ss. 41-59.
Download the publication:

Przedmiotem niniejszego artykułu jest porównawcza analiza metodologii opracowywania strategii szesnastu polskich województw. Analiza ta uwzględnia trzy najważniejsze cechy, które charakteryzują dokumenty strategiczne: pole, zakres oraz metoda i tryb opracowania dokumentu. Analiza strategii nie jest zadaniem łatwym. Były one przygotowywane, mimo pewnych wytycznych ustawowych, według indywidualnych założeń, są więc bardzo różnorodne i zawierają nieraz elementy trudno porównywalne. Dlatego też przedstawiamy interesujące nas zagadnienia kolejno w poszczególnych województwach, aby - w miarę możliwości - na końcu dojść do syntetycznych wniosków.