A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Strategie rozwoju regionalnego województwa włocławskiego

Publication type: edited book
Full citation: Bohdan Jałowiecki, Grzegorz Gorzelak (red.) (1994) Strategie rozwoju regionalnego województwa włocławskiego. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 48. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 137.
Download the publication: