A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Terytorialna organizacja kraju – czy już czas na dyskusję?

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2018) Terytorialna organizacja kraju – czy już czas na dyskusję? Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(72), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 48-55.