A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna

Publication type: book
Full citation: Grzegorz Gorzelak (red.) (1995) Transformacja systemowa a restrukturyzacja regionalna. Warszawa: Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju, s. 185.
Download the publication: