A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Uwagi nt. dokumentu UE „Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength"

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2009) Uwagi nt. dokumentu UE „Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength" [w:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 64–69.