A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec

Publication type: book's chapter
Full citation: Smętkowski Maciej (2011) Wschodnie obszary problemowe i ich trajektorie rozwojowe na przykładzie Polski i Niemiec [w:] Stefański Marian (red.): Strategiczna problematyka rozwoju regionu lubelskiego, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, ss. 61-90.