A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Współpraca czy wykluczenie? Podsumowanie studiów przypadków

Publication type: book's chapter
Full citation: Krok Katrzyna, Smętkowski Maciej (2006) Współpraca czy wykluczenie? Podsumowanie studiów przypadków [w:] Gorzelak Gorzelak, Krok Katarzyna (red.): Nowe granice Unii Europejskie – współpraca czy wykluczenie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.