A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia Polski i Niemiec

Authors: John Bachtler, Grzegorz Gorzelak, Mariusz Kasprzyk
Publication type: edited book
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Bachtler John, Kasprzyk Mariusz (red.) (2004) Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia Polski i Niemiec, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 378.