A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju

Publication type: book's chapter
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2014) Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju [w:] M.Gorynia, S.Rudolf (red.) Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, Warszawa: PTE, ss. 223-242.