A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne

Authors: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Krzysztof Zagórski
Publication type: book
Full citation: Zagórski Krzysztof, Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2009) Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.