A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Konkurencyjność regionów

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan (2000) Konkurencyjność regionów. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1(1)/2000, ss. 7-24.
Download the publication:

Artykuł omawia zmiany w modelu rozwoju, jakie dokonują się od połowy lat siedemdziesiątych i na tym tle przedstawia przemiany w mechanizmach rozwoju regionalnego. Nowe kryteria lokalizacji zmieniają szanse regionów w globalnej gospodarce konkurencyjnej. Na podstawie syntetycznej charakterystyki nowych polskich województw ocenione zostały ich potencjały rozwojowe.