A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych)

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2000) Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych). Studia Regionalne i Lokalne, Nr. 3(3)/2000, ss. 99-120.
Download the publication: