A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Aktualne problemy demograficzne Polski Wschodniej

Publication type: book's chapter
Full citation: Miszczuk Andrzej, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Celińska-Janowicz Dorota (2011) Aktualne problemy demograficzne Polski Wschodniej [w:] Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 96-105.