A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Czy Polska będzie państwem regionalnym?

Publication type: edited book
Full citation: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki (red.) (1993) Czy Polska będzie państwem regionalnym? Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 42. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 333.
Download the publication: