A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Rok Jakub, Celińska-Janowicz Dorota, Herbst Mikołaj (2017) Deprywacja społeczno-ekonomiczna w skali mikro w Polsce: badania pilotażowe w powiecie sandomierskim. Raporty i analizy EUROREG 9/2017, ss. 76.
DOI: 10.13140/RG.2.2.11992.90889
Download the publication: