A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Inspiracje dla rozwoju lokalnego. Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Celińska-Janowicz Dorota, Peszat Klaudia, Płoszaj Adam, Rok Jakub (2014) Inspiracje dla rozwoju lokalnego. Katalog dobrych praktyk z przeglądu międzynarodowego. Warszawa: MGG Conferences, ss. 134.
Download the publication: