A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport z I etapu badań

Publication type: edited book
Full citation: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki (red.) (1996) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach ’95. Raport z I etapu badań. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 49. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, s. 161.
Download the publication: