A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań

Publication type: edited book
Full citation: Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak (red.) (1986) Problemy metodologiczne, wstępne koncepcje badań. Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy, nr 1. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 144.
Download the publication: