A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Przegląd doświadczeń australijskich uczelni w modernizacji kształcenia i realizacji badań naukowych sprzyjających poprawie pozycji tych uczelni w świecie

Author: Jakub Rok
Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Rok Jakub (2011) Przegląd doświadczeń australijskich uczelni w modernizacji kształcenia i realizacji badań naukowych sprzyjających poprawie pozycji tych uczelni w świecie, Ekspertyza badawcza dla Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ss. 46.
Download the publication: