A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Przestrzenne aspekty społeczeństwa informacyjnego na przykładzie województwa podlaskiego

Publication type: book's chapter
Full citation: Olechnicka Agnieszka, Smętkowski Maciej (2007) Przestrzenne aspekty społeczeństwa informacyjnego na przykładzie województwa podlaskiego [w:] Brzeziński Cezary (red.): Problemy rozwoju europejskich regionów w warunkach integracji europejskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.