A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy

Publication type: edited book
Full citation: Grzegorz Gorzelak (red.) (1989) Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 14. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 233.
Download the publication: