A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia

Authors: Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Bohdan Jałowiecki, Wojciech Roszkowski
Publication type: book
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Jałowiecki Bohdan, Herbst Mikołaj, Roszkowski Wojciech (1999) Transformacja systemowa z perspektywy Dzierzgonia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 163.
Download the publication: