A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

„Twarde” i „miękkie” metody badania struktur regionalnych

Publication type: journal articles
Full citation: Gorzelak Grzegorz (2018) „Twarde” i „miękkie” metody badania struktur regionalnych [w:] Churski Paweł (red.): Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej, Studia KPZK PAN, No 183, Warszawa: PAN, ss. 173-184.
Download the publication: