A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation

Authors: Roberta Capello, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka
Publication type: edited book
Full citation: Capello Roberta, Olechnicka Agnieszka, Gorzelak Grzegorz (eds) (2012) Universities, Cities and Regions. Loci for Knowledge and Innovation Creation. Oxon: Routledge, pp. 376.

 

Więcej informacji o książce na stronie wydawnictwa.

Książkę można przejrzeć w Google Preview.