A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Wielkie wydarzenia a rozwój. Mechanizm i jego składowe na przykładzie EURO 2012

Author: Marek Kozak
Publication type: book
Full citation: Kozak Marek (2017) Wielkie wydarzenia a rozwój. Mechanizm i jego składowe na przykładzie EURO 2012. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 210.

Prezentowana książka jest wynikiem ze wszech miar interesującego, oryginalnego, solidnie przygotowanego i obiecującego przedsięwzięcia naukowego. Dokonano w niej wiarygodnego zdiagnozowania analizowanej rzeczywistości w zakresie oceny wielowymiarowych efektów organizowania wielkich wydarzeń (igrzysk olimpijskich i wystaw światowych EXPO). Wywód poprowadzono logicznie i przekonująco. (…)
Niezależnie od swojej wartości epistemologicznej praca Marka W. Kozaka powinna także pomagać w rozwiązywaniu praktycznych problemów istotnych w polityce regionalnej i lokalnej. Jej celem jest jednocześnie wyjaśnienie różnorodności oraz konsekwencji wynikających z przeprowadzenia globalnych wydarzeń masowych, a kompleksowe rozwiązanie epistemologiczne w formie modelu: „Mechanizm – główni aktorzy (interesariusze) i powiązania” stanowi podstawę do zrozumienia realnego świata organizacji wielkich wydarzeń [z recenzji prof. Jacka Kaczmarka (UŁ].