A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Wstępne wyniki badań

Publication type: edited book
Full citation: Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak (red.) (1986) Wstępne wyniki badań. Seria: Polska lokalna i samorząd terytorialny w warunkach reformy i rekonstrukcji gospodarki przestrzennej, nr 2. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 229.
Download the publication: