A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Celińska-Janowicz Dorota, Herbst Mikołaj, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2010) Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 w latach 2004-2008/2009. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, ss. 67.
Download the publication: