A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Miszczuk Andrzej, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam, Celińska-Janowicz Dorota (2010) Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej. Raporty i Analizy EUROREG 5/2010, ss. 65.
Download the publication: