A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Polskie regionalne strategie innowacji. Ocena i wnioski dla dalszych działań

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Bąkowski Aleksander, Kozak Marek, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2006) Polskie regionalne strategie innowacji. Ocena i wnioski dla dalszych działań. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 189.
Download the publication: