A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Gorzelak Grzegorz, Celińska-Janowicz Dorota, Hryniewicz Janusz, Kozak Marek, Miszczuk Andrzej, Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej (2010) Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw, Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, ss. 132.
Download the publication: