A
A
A
High contrast
POLSKI
Please enter 3 chars at last
Publications

Warszawa innowacyjna. Diagnoza potencjału

Publication type: report, evaluation or working paper
Full citation: Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam, Smętkowski Maciej, Wojnar Katarzyna (2010) Warszawa innowacyjna. Diagnoza potencjału. Warszawa, ss. 78.
Download the publication: