A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

CALL FOR PAPERS

Specjalne ukraińskie wydanie kwartalnika "Studia Regionalne i Lokalne"

Specjalny numer SRiL poświęcony artykułom prezentującym wyniki badań dotyczących lokalnego i regionalnego rozwoju Ukrainy. Wydanie specjalne jest odpowiedzią na trudną sytuację ukraińskich uczonych w związku z inwazją rosyjską oraz rosnącym zapotrzebowaniem na wiedzę o tematyce ukraińskiej. Zapraszamy naukowców, w szczególności z Ukrainy, niezależnie od ich aktualnej lokalizacji.

Zachęcamy autorów zainteresowanych odpowiedzią na niniejsze zaproszenie do nadsyłania artykułów na temat ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i politycznych aspektów rozwoju regionalnego i lokalnego, zarówno z perspektywy krajowej, jak i międzynarodowej. Przyjmujemy artykuły w języku angielskim o długości około 40 000-50 000 znaków ze spacjami. Należy dodać krótkie streszczenie (max 100 słów) i słowa kluczowe (max 6) oraz podstawowe informacje o wszystkich autorach (powiązania z adresem instytucji, adresy e-mail autorów i adresy korespondencyjne) oraz wszelkie stosowne podziękowania.

„Studia Regionalne i Lokalne” to wiodący polski kwartalnik zajmujący się analizą empiryczną i opracowaniem teoretycznym w zakresie studiów regionalnych i lokalnych. Założony w 2000 roku kwartalnik jest redagowany przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz polską sekcję Stowarzyszenia Studiów Regionalnych.

„Studia Regionalne i Lokalne” jest czasopismem ogólnodostępnym, wydawanym na licencji CC BY-NC-ND 3.0, bez żadnych opłat za publikację. Czasopismo było indeksowane w bazach: SCOPUS, EBSCO, ERIH PLUS, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) i BazEkon.

Zgłoszenia artykułów pocztą elektroniczną należy kierować na adres sril.euroreg@uw.edu.pl. W przypadku artykułów wieloautorskich prosimy o przesłanie kopii e-maila (CC) z przesłaniem artykułu również do pozostałych współautorów.

Zgłoszenia będą podlegać procesowi recenzowania. Szczegóły procesu publikacji i oceny „Studia Regionalne i Lokalne” dostępne są na stronie internetowej czasopisma oraz w ogłoszeniu.

Ponieważ mamy świadomość, że sytuacja na Ukrainie jest obecnie trudna i nie do przewidzenia, nie wyznaczyliśmy terminu składania referatów. Stale zbieramy artykuły. Jesteśmy gotowi wydać nawet więcej niż jeden numer specjalny, jeśli otrzymamy wystarczającą liczbę artykułów, które zostaną zaakceptowane przez recenzentów.

 
 
Do pobrania