A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
W ciągu ostatnich dwóch lat ukazało się kilkanaście książek, które łącznie stanowią tzw. zwrot ludowy w polskiej humanistyce. Można uznać go za swoisty glos nowego pokolenia badaczy i badaczek. Co łączy te wszystkie książki i czym się one różnią? Jaki obraz polskiej przeszłości oraz miejsca polski w globalnym porządku wylania się z tej literatury? [więcej]
 
 
Prelegent opowie o danych gromadzonych przez serwis Facebook i pokaże jak dane zbierane i udostępniane na potrzeby reklamodawców mogą być wykorzystane w badaniach społecznych i politycznych, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. [więcej]
 
 
Konieczna jest identyfikacja źródeł kryzysu gospodarki przestrzennej, zwłaszcza niekontrolowanej urbanizacji, generującej ogromne straty społeczne i gospodarcze oraz identyfikacja społecznych i politycznych barier uniemożliwiających naprawę polskiej urbanistyki. [więcej]
 
 
Celem badania jest odpowiedź na pytanie, czy cechy obszarów geograficznych widoczne z kosmosu mogą posłużyć do precyzyjnego przewidywania dobrostanu społeczno-ekonomicznego na poziomie lokalnym. [więcej]
 
 
 
W swoim wystąpieniu dr Niedziałkowski uwagę na przestrzenny aspekt analizowanych sporów wokół ochrony Puszczy Białowieskiej oraz ochrony dzikich zwierząt, sugerując że u ich podstaw leży chęć różnych grup aktorów społecznych do sprawowania kontroli nad przestrzenią przyrodniczą oraz przekładania swoich wartości i przekonań na konkretne decyzje dotyczące sposobu zarządzania tą przestrzenią. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
10