A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Społeczna percepcja rozwoju w kontekście dokonujących się zmian lokalnych, wynikających z lokalizacji megaprojektów oraz korelacje między krajowymi dyskursami a zewnętrznymi siłami ekonomiczno-politycznymi. [więcej]
 
 
W referacie podjęty zostanie temat wielości przejawów obecności odniesień do mody w przestrzeni miasta, w tym miejsc projektowania, sprzedaży i konsumpcji mody w dużych miastach w Polsce [więcej]
 
 
W powszechnym odczuciu działaczy samorządowych znaczna część przydzielanych przez rząd dotacji – zwłaszcza tych przeznaczonych na zadania inwestycyjne – trafia przede wszystkim do gmin i powiatów rządzonych przez politycznych zwolenników partii rządzącej, pomija zaś najczęściej samorządy, w których włodarze wywodzą się z partii opozycyjnych. [więcej]
 
 
Co było zasadniczym czynnikiem przemian polskich miast w ostatnich 250 latach? Czy brak niepodległości w wieku XIX i części wieku XX wpłynął negatywnie na ich kształt? W jakim stopniu o karierach poszczególnych ośrodków decydowały ich własne elity i zasoby, a w jakim decyzje politycznych i gospodarczych centrów? [więcej]
 
 
 
„Autorytaryzm” jest też pojęciem odnoszącym się do charakterystyk mentalnych jednostek i grup społecznych, często traktowanym jako istotny korelat postaw wobec autorytarnego systemu. Celem tego referatu jest pokazanie, jak pewne właściwości psychologiczno-społeczne różnicują stosunek Polaków do władzy, naruszającej reguły demokracji. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
...
11