A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

EUROREG prowadzi badania naukowe zarówno o charakterze podstawowym, jak i prace eksperckie. Badania realizowane są w ramach projektów krajowych, finansowanych przez m.in.: KBN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, samorządy regionalne i lokalne, a także projektów sponsorowanych przez instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska, Bank Śwaitowy, OECD, UNDP. EUROREG uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów badawczych w ramach programu ESPON, Programów Ramowych Badań Unii Europejskiej oraz INTERREG IVC. Dotychczas EUROREG uczestniczył w realizacji ośmiu projektów ESPON, w tym w dwóch projektach w roli koordynatora międzynarodowego zespołu badawczego (projekty ESPON 1.2.3 oraz ESPON TERCO). EUROREG realizaował pięć projektów finansowanych ze środków Programów Ramowych UE, w tym w jednym przypadku jako jednostka koordynująca (projekt GRINCOH).

Informacje o projektach obecnie realizowanych oraz zakończonych znajdują sie w wykazie zamieszczonym niżej (aby uzyskać więcej informacjo o danym projekcie należy kliknąć na tytuł projektu).

Badania w trakcie realizacji
Badanie zakończone