A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

DR HAB. AGNIESZKA OLECHNICKA PROFESOREM UCZELNI

Gratulujemy!

Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni na podstawie art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 117 ust.1 pkt 8 i ust. 5 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku profesora uczelni dr hab. Agnieszki Olechnickiej z Instytutu Ameryk i Europy.