A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

GRATULUJEMY MONICE BANASZEWSKIEJ ARTYKUŁU W "REGIONAL STUDIES"

Dr Monika Banaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymała stypendium RSA Sekcja Polska oraz EUROREG na uczestnictwo w konferencji Regional Studies Santiago de Compostela w 2019 r.

Podczas konferencji pod hasłem "Pushing Regions beyond their Borders" dr Monika Banaszewska prezentowała pierwszą wersję artykułu, który potem został opublikowany w "Regional Studies".

W artykule "Preferential tax treatment – a political or economic tool?" poszukiwano odpowiedzi na pytanie o to, czy skala stosowania fakultatywnych instrumentów lokalnej polityki podatkowej w Polsce zależy od siły politycznej burmistrza. W tym celu posłużono się danymi na temat podatków obciążających nieruchomości (tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) w latach 2005-2017. Odpowiedź na postawione pytanie badawcze okazała się twierdząca, lecz zidentyfikowany związek okazał się mieć ograniczone znaczenie ekonomiczne. Ponadto, wstępnie ustalono, że lokalne preferencje podatkowe mają negatywny, o ile jakikolwiek, wpływ na dochody gmin. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki skonstatowano, że preferencje te są narzędziem o charakterze raczej politycznym niż ekonomicznym. Burmistrzowie o słabszym poparciu wyborczym oferowali wyższe preferencje na rzecz osób fizycznych oraz w formie obniżonych stawek podatkowych.