A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KWARTALNIK „STUDIA REGIONALNE I LOKALNE” W NOWEJ ODSŁONIE

Po ponad 20 latach od publikacji pierwszego numeru „Studiów Regionalnych i Lokalnych” wprowadzamy zmiany w sposobie wydawania naszego Kwartalnika

Od numeru 2/2021 Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu, co oznacza, że wszystkie artykuły są natychmiast po wydaniu dostępne bezpłatnie w internecie, na stronie studreg.uw.edu.pl. Jednocześnie udostępniamy także wszystkie numery archiwalne, w tym te objęte dotychczas embargiem. Zmieniliśmy ponadto szatę graficzną Studiów, wprowadzając nową okładkę i układ artykułów.

Spis treści numeru 2(84)/2021

Robert Pyka Business Tourism as an Instrument for Changing the Image and Sustainable Metropolisation of Postindustrial Cities as Exemplified by the City of Katowice in Poland

Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego

Piotr Maleszyk Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina

Michał Niebylski Partnerzy bez partnerstwa? Realizacja zasady partnerstwa w procesie wdrażania regionalnych programów operacyjnych w Polsce w perspektywie finansowej 2014–2020

Maciej J. Nowak, Przemysław Śleszyński, Anna Ostrowska Orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Perspektywa polityki publicznej i geograficzna

Małgorzata Madej Jednostki pomocnicze i ich rola w miastach na prawach powiatu na przykładzie Wrocławia

Bolesław Domański Sprawiedliwość społeczna a przestrzenne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski – kilka refleksji dyskusyjnych

Grzegorz Gorzelak Różnice regionalne – preferencje polityczne – sprawiedliwość społeczna

Dominika Milczarek-Andrzejewska Katarzyna Szmigiel-Rawska, Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans