A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NABÓR TEKSTÓW DO „STUDIÓW REGIONALNYCH I LOKALNYCH”

Ogłaszamy nabór artykułów naukowych i recenzji książek w języku angielskim i polskim do kwartalnika „Studia regionalne i lokalne”!

Wszystkie artykuły publikowane są w pełnym otwartym dostępie (licencja CC BY-NC-ND 3.0). Publikacja artykułów nie wiąże się żadnymi opłatami publikacyjnymi dla Autorów. „Studia Regionalne i Lokalne” indeksowane są m.in. w SCOPUS, ERIH Plus, EBSCO, CEEOL.

Publikujemy artykuły dotyczące szeroko rozumianych przestrzennych uwarunkowań rozwoju, rozwoju regionalnego i lokalnego, rozwoju miast i metropolii oraz obszarów wiejskich. Jesteśmy zainteresowani wynikami badań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe, dotyczące analiz rozwoju regionalnego i lokalnego a także przestrzennych aspektów zjawisk społecznych i gospodarczych z Polski i zagranicy.

Więcej informacji na stronie Kwartalnika.