A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

KOLEJNY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” a w nim m.in. o gentryfikacji, miejskich dobrach wspólnych i eksperymentalnych badaniach kapitału społecznego.

Zarówno cały numer Kwartalnika jak i pojedyncze artykuły można kupić w księgarni internetowej wydawnictwa Scholar. Artykuły z archiwalnych numerów (do 4/2016 włącznie) dostępne są bezpłatnie na stronie kwartalnika w zakładce archiwum. Najnowsze artykuły dostępne są natomiast w bazie Central and Eastern European Online Library CEEOL (bezpłatny dostęp m.in. przez E-zbiory BUW).

Spis treści numeru 4(70)/2017

Łukasz Drozda
Pułapka gentryfikacji? Związki „uszlachetniania” przestrzeni z programami rewitalizacji polskich miast

Mariusz E. Sokołowicz
Miejskie dobra wspólne (commons) z perspektywy ekonomii miejskiej

Justyna Wasil, Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, Monika Sidor
Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego

Urszula Markowska-Przybyła, Jacek Potocki, David Ramsey
Przestrzenny wymiar zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce w świetle badań eksperymentalnych

Grzegorz Krawczyk
Zróżnicowanie poziomu rozwoju ekonomicznego miast regionu wschodniego a zróżnicowanie dynamiki przemian

Kamil Maciuk, Paweł Biskup
Wpływ budowy linii tramwajowej na wartość nieruchomości mieszkaniowych

 

Grafika: Plakat w San Diego, USA; autor: wellsdunbar (licencja: CC BY-NC-SA 2.0).