A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego "Studia regionalne i lokalne", a w nim między innymi o ruchach miejskich, ekonomii społecznej i obszarach problemowych.

Od numeru 2/2021 Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu.

Spis treści numeru 4(86)/2021

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Justyna Ślawska, Sylwia Waruszewska Identyfikacja gmin zurbanizowanych na podstawie danych przestrzennych

Przemysław Tomczak, Agnieszka Latocha, Dominik Sikorski, Robert Szmytkie, Katarzyna Kajdanek, Paulina Miodońska Od regresu do sukcesu. Identyfikacja obszarów wiejskich na podstawie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

Grzegorz Dumieński, Alicja Lisowska, Andrzej Tiukało Badania ilościowe źródłem danych o adaptacyjności gmin zagrożonych powodzią w zlewni Nysy Kłodzkiej

Maciej Pilny Sposoby wyznaczania stref w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego największych polskich miast

Joanna Zuzanna Popławska Strategie reprezentowania interesów mieszkańców przez ruchy miejskie w Polsce

Agnieszka Murawska Działania łódzkich ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – jako wsparcie dla rozwoju regionu

PDF-y na stronie "Studiów regionalnych i lokalnych": studreg.uw.edu.pl

Fot. Kacper Borucki