A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego "Studia regionalne i lokalne", a w nim między innymi o wojnie w Ukrainie oraz gentryfikacji wsi.

Od numeru 2/2021 Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu.

Przemysław Ciesiółka, Łukasz Mikuła, Paweł Churski, Bartłomiej Kołsut Model struktury funkcjonalno‑przestrzennej w strategii rozwoju ponadlokalnego

Anna Kurniewicz, Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska Wpływ statusu stolicy wojewódzkiej na rozwój miast – przypadek reform w latach 1975 i 1999 w Polsce

Łukasz Drozda Gentrification in a Post-Socialist Rural Context – The Case of Polish Vineyards

Oleksiy Gnatiuk, Kostyantyn Mezentsev, Grygorii Pidgrushnyi Nexus of Religion, Ethnicity, and Geopolitics – A Case of Geopolitical Fault-Line Cities in Eastern Ukraine

Nataliya A. Vinnykova, Ruslan O. Zaporozhchenko Dynamics of Social Cleavages under Ongoing War in Ukraine

Oleh Petryshyn Population Loss Through Migration and Internal Displacement as a Risk Factor for Stronghold Territorial Communities in Post-Invasion Ukraine

PDF-y na stronie "Studiów regionalnych i lokalnych": studreg.uw.edu.pl