A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego "Studia regionalne i lokalne", a w nim między innymi o klastrach, rozwoju zrównoważonym, ewaluacji, upamiętnieniach i mieszkalnictwie.

Od numeru 2/2021 Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu.

Spis treści numeru­ 4(94)/2023

Christophe Chabrot, Robert Pyka The Metropolis of Lyon: An Example to Follow by the GZM Metropolis?

Dominika Wojtowicz, Anna Baczyńska The Spatial Patterns of Sustainable Development at the Local Level

Marta Götz To Diversify or to Specialise? How to Strike a Balance in a Cluster Profile: A Case Study of the Hamburg Aviation Cluster (HAv), Drawing on Related Variety and Blending Processes

Janina Kotlińska, Anna Mizak, Anna Krawczyk-Sawicka Typologizacja polskich regionów w oparciu o wpływ potencjału społeczno-gospodarczego na ich kondycję finansową

Tomasz Kupiec, Dorota Celińska-Janowicz Praktyka ewaluacji interwencji publicznych w miastach na prawach powiatu

Kamil Nowak Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w procesie przemian demograficznych

Igor Ksenicz Upamiętnienia partnerstw zagranicznych w krajobrazie polskich gmin. Przypadek powiatu gnieźnieńskiego

Roman Szul Richard Higgott, States, Civilisations and the Reset of World Order, Routledge, New York 2022, 165 s.

Andrzej Miszczuk
Roman Szul, Dynamika imperiów-cywilizacji a system światowy, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2022, 271 s.

Maciej J. Nowak Jerzy Hausner, Michał Krzykawski (red.), Gospodarka i entropia. Jak wyjść z polikryzysu?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2023, 437 s.

PDF-y na stronie "Studiów regionalnych i lokalnych": studreg.uw.edu.pl