A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

NOWY NUMER KWARTALNIKA SRiL

Ukazał się nowy numer kwartalnika naukowego "Studia regionalne i lokalne", a w nim między innymi o rezyliencji społeczności lokalnych, upodmiotowieniu obszarów wiejskich, stylach przywództwa politycznego i wykluczeniu transportowym.

Kwartalnik wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej w formule pełnego otwartego dostępu.

Spis treści numeru­ 1(95)/2024:

Tomasz Skica, Lejla Lazović-Pita, Ademir Abdić The Determinants of Sub-Central Government’s Efficiency: The Case of Polish Districts

Khrystyna Prytula, Ewa Łaźniewska, Anna Maksymenko, Yaroslava Kalat, Olha Demedyuk Increasing Local Community Resilience in the EU-Ukraine Cross-Border Area

Grzegorz Gorzelak „Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski 1981–1983” – wnioski i inspiracje

Agata Mróz Upodmiotowienie obszarów wiejskich w kontekście ewolucji polityki spójności Unii Europejskiej

Paweł Swianiewicz Ewolucja stylów lokalnego przywództwa politycznego. Luka między preferencjami mieszkańców a ich postrzeganiem faktycznego zachowania burmistrzów (prezydentów) miast w Polsce

Martyna Sydorów Funkcjonowanie połączeń transportu zbiorowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Słupsk-Ustka a zjawisko wykluczenia transportowego

Katarzyna Kuzara, Robert Szmytkie Próba oszacowania rzeczywistej liczby ludności w strefie podmiejskiej Wrocławia

Maciej J. Nowak Jacek Rudewicz, Paweł Czapliński, Marketing miejsc. Ujęcie przestrzenne, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2023, 196 s.

PDF-y na stronie "Studiów regionalnych i lokalnych": studreg.uw.edu.pl